POH-GGZ Kind en Jeugd

Vacaturedetails

Werkgebied

Contract

Opleidingsniveau

HBO/WO

Salaris

Branches

Praktijkondersteuner Huisarts GGZ  kind en jeugd gezocht
voor diverse praktijken in de regio NBNO:

Ben jij die veelzijdige spin in het web binnen de eerste lijn, die zich aan directe GGZ patiëntenzorg wil wijden binnen de dynamische setting van de huisartsenpraktijk? Maar ook kan netwerken met de medewerkers binnen het sociale domein, de GBGGZ en SGGZ?
Het betreft een functie waarin de GGZ in de breedte wordt ingevuld, omdat er in de huisartsenpraktijk een divers aanbod aan psychosociale problematiek bestaat.

De organisatie
Haspel is elf jaar geleden opgericht door en voor huisartsen. Het werkgebied van Haspel is Noord-Brabant Noordoost. Haspel biedt hoogwaardige en innovatieve GGZ zorg in de huisartsenpraktijk.Voor de huisarts is een extra budget beschikbaar voor eHealth en consultatie van psychiater en psycholoog. Deze innovaties worden door de POH-GGZ van Haspel gedragen en geïmplementeerd.


De functie
De POH-ggz jeugd ondersteunt de huisarts in de zorg voor kinderen en jongeren van 0 tot 18 jaar. Zij biedt snelle, kwalitatief goede en laagdrempelige zorg (zonder wachtlijst) aan kinderen en jongeren binnen de huisartsenpraktijk. Kinderen en jongeren met psychosociale problemen worden vroegtijdig opgespoord. De POH-ggz jeugd wordt ingezet voor probleem- en vraagverheldering, laagdrempelige, direct toegankelijke advisering en ondersteuning bij opvoedingsvragen en kortdurende (probleem- en vraaggerichte) begeleiding en behandeling.
Zij schat in of gedragsproblematiek van het kind een signaalfunctie heeft, dan wel een gevolg is van beperkte opvoedingsvaardigheden. Zij maakt een inschatting van de ernst van het afwijkend gedrag bij kinderen en jeugdigen. Zij kan de veel voorkomende problematieken (depressie, angst, ADHD, ASS, ODD, eetstoornissen, slaapproblemen, bedplassen) herkennen. Zij kan zo nodig de normale psychologische en sociale ontwikkeling en ontwikkelingsfasen met kind en ouders bespreken. Zo mogelijk worden kinderen en/of ouders kortdurend begeleid en behandeld binnen de huisartsenzorg en - indien nodig - tijdig en gericht doorverwezen naar de eerste- of tweedelijns zorg.  De POH-ggz jeugd werkt vanuit de visie positieve psychologie.  Zij heeft niet alleen oog voor het individu en zijn/haar naasten, maar juist ook voor het systemische perspectief. Het kunnen (door-)zien wat systemisch is, is noodzakelijk om de individuele ‘last’ te kunnen begrijpen en passende ondersteuning te bieden.  Daarnaast is het van belang dat de inzetbare uren eveneens worden gebruikt voor indirecte zorg. Het overleggen met, informeren en adviseren van het netwerk van het kind en gezin zoals (basis)scholen, GGD, wijkteam en gezinscoaches vormt eveneens een belangrijke taak binnen deze functie. De POH-ggz jeugd heeft kennis van het sociale netwerk in het dorp of de wijk waarin  ze werkt en zij weet wie welke expertise heeft. 

Kennis en ervaring 

Werkervaring;
Om deze functie naar behoren uit te oefenen heeft de POH-ggz jeugd één van onderstaande opleidingen afgerond. Tevens is minimaal 5 jaar relevante werkervaring in de 1ste of 2e
lijnsggz, met ervaring/ sterke affiniteit met de doelgroep 0-18 jarigen een vereiste. 

Taken

 • Ondersteuning van de huisarts
 • Probleemverduidelijkingsgesprekken
 • Triagegesprek; zo nodig doorverwijzen
 • Kortdurende begeleiding van patiënten onder behandeling bij de huisarts
 • Casemanagement van chronisch psychiatrische patiënten
 • Begeleiden van patiënten met gebruik van e-health
 • Opzetten van en motiveren voor groepscursussen voor specifieke patiëntengroepen
 • Implementatie van een zorgprogramma voor de brede Basis GGZ, met multidisciplinair overleg
 • Tot stand brengen van samenwerkingsrelaties met de wijkteams, basis GBGGZ en SGGZ

Minimale opleidingseisen 

 

 • Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige
 • Universitaire masteropleiding Psychologie met differentiatie klinische psychologie óf differentiatie klinische kinder- en jeugdpsychologie of HBO Psychologie met scholing POH-GGZ bij een Nederlandse hogeschool
 • Gezondheidskunde (Master of Science) met richting GGZ
 • Verpleegkundig specialist GGZ
 • HBO-V met differentiatie GGZ (of post HBO opleiding gedragstherapeutisch medewerker óf GGZ agoog) én scholing POH-GGZ bij een Nederlandse hogeschool
 • B-Verpleegkundige én scholing POH-GGZ bij een Nederlandse hogeschool
 • Maatschappelijk Werk en Dienstverlening (Bachelor Social Work) met differentiatie GGZ agoog (of post HBO opleiding gedragstherapeutisch medewerker) én scholing POH-GGZ bij een Nederlandse hogeschool
 • Sociaal Pedagogische Hulpverlening (Bachelor Social Work) met differentiatie GGZ agoog (of post HBO opleiding gedragstherapeutisch medewerker) én scholing POH-GGZ bij een Nederlandse hogeschool
 • Verpleegkundige maatschappelijke gezondheidszorg met specialisatie GGZ én scholing POH-GGZ bij een Nederlandse hogeschool. (eventueel kan worden gestart, mits tegelijkertijd de opleiding tot POH GGZ wordt opgepakt)
 • Orthopedagogiek én scholing POH-ggz bij een Nederlandse Hogeschool of RINO Zuid. 

 

In bezit zijn van een rijbewijs en het kunnen beschikken over een eigen auto zijn een absolute voorwaarde.


Competenties

Om de taken goed uit te kunnen voeren heeft de POH-GGZ competenties op het gebied van: • Psychische, psychosociale en psychiatrische problemen/aandoeningen, psychopathologie
 • Ontwikkeling op het terrein van de generalistische eerstelijns GGZ
 • Ervaring met kind en jeugdpsychiatrie
 • Bekend zijn met de (organisatie van) eerstelijns en tweedelijnszorg op het gebied van GGZ
 • Bekend zijn met en inzicht hebben in (de organisatie van) de aanpalende voorzieningen op het gebied van preventie
 • Bekend zijn met kwaliteitsontwikkelingen in de GGZ en deze in de praktijk kunnen implementeren
 • ICT (monitoring en aanleveren beleidsinformatie)
 • Affiniteit met ICT ten behoeve van eHealth
 • Adviserende en coördinerende kwaliteiten
 • Netwerk- en samenwerkingsvaardigheden
 • sociale vaardigheden (tact, empathie, geduld, motiveren en stimuleren); 
 • probleemoplossend vermogen; 
 • zelf reflecterend vermogen en een leergierige houding in begeleiding, scholing en intervisie; 
 • kennis en netwerk in eerste- en tweedelijns (ggz) voorzieningen; 
 • ondernemend, daadkrachtig en in het bezit van een gezonde dosis overtuigingskracht; 
 • verbinder; 
 • een lange adem; 

Dienstverband

Wij bieden een arbeidsovereenkomst in eerste instantie aan voor bepaalde tijd en een arbeidsduur van minimaal 16 uur en maximaal 32 uur per week. De salariëring vindt plaats op basis van ervaring. De functie van POH-GGZ is ingeschaald in schaal 8 conform de CAO Huisartsenzorg (minimaal € 3188  en maximaal € 4173 bruto per maand op fulltime basis).
Uitsluitend wanneer u voldoet aan de genoemde opleidingsvoorwaarden, willen wij u graag uitnodigen om te solliciteren.

Voor vragen over deze vacature kunt u mailen naar info@haspelggz.nl of bellen met 088-8765220.